Home

Witamy na stronach Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Związek Szlachty Polskiej jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:

  • integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
  • ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
  • opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
  • popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
  • krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 500 osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski. 

Statut Związku Szlachty Polskiej

Deklaracja programowa

Członkostwo

Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej, a więc syn lub córka ojca – szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć w sekcji Członkostwo na stronie głównej ZSzP.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.

Konsultanci genealogiczni i komisja wywodowa ZSzP

Współpraca

Związek współpracuje z innymi tego typu organizacjami w kraju i za granicą, w szczególności takimi jak niezależne organizacje rodowe, którym patronuje oraz wspiera ich działalność. Obecnie Związek oczekuje na zakończenie procedury zmierzającej do przyjęcia go jako przedstawiciela i reprezentanta polskiego środowiska szlacheckiego w poczet członków CILANE. ZSzP nie współpracuje z następującymi organizacjami.

Oddział Warszawski

Oddział Warszawski Związku Szlachty Polskiej powstal 9 października 2004 roku. Prezesem został Krzysztof Bohdan Orlowski. Funkcję tę pełnili w następnych kadencjach Izabela Wiercińska, Henryk Grocholski i Adam Pszczółkowski, Iwona Zawisza-Chrzanowska. Obecnie prezesem ponownie został Adam Pszczółkowski.