Spotkanie w Zespole Szkół nr 44 przy ul. Mandarynki – 18.06.2011r

W dniu 18 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół 44 odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego

Wysłuchano prelekcji: Stanisława Plewako „Szlachta zachodniej Mińszczyzny w składzie II Rzeczpospolitej. Losy w XIX i początku XX wieku”. Następnie odbyła się prezentacja tomiku wierszy Iwony Zawisza Chrzanowskiej „Tęsknotą pisane”.

Dodaj komentarz