Spotkanie w Klubie Kultury Saska Kępa 23.03.2013 r.

W dniu 23 marca 2013 r., w Warszawie, w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Prelekcję pt. „Zróżnicowanie wewnętrzne, wzajemne przenikanie i świadomość wspólnoty w środowisku szlacheckim” wygłosił pana Piotra Szymon Łoś .

Następnie pani Iwona Zawisza – Chrzanowska opowiedziała o „Wielkanocy we dworze”.

Podzieliliśmy się jajkiem wielkanocnym.