Pamiętniki ziemianina Aleksandra Chrostowskiego h. Ostoja

Mam przyjemność zaprosić Państwa na zbliżające się kolejne spotkanie ZSzP oddziału warszawskiego. Poprowadzi je pan Robert Mieczkowski, a tematem spotkania będą „Pamiętniki ziemianina Aleksandra Chrostowskiego h. Ostoja”.

Pamiętniki…„, to zdaniem dr. Jarosława Durki, piękna opowieść o czasach minionych i o nieistniejącej już społeczności ziemian. Obejmują okres od końca XIX wieku do wybuchu II Wojny Światowej i są uzupełnione przez rodzinę o opis losów potomków autora w okresie powojennym. Aleksander Chrostowski zwarł w Pamiętnikach swoje spostrzeżenia na temat pracy zawodowej, otaczających go ludzi i ich codziennych trosk, prowadzenia majątku ziemskiego i jego rozwoju. Dzieli sie poglądami na sytuację społeczno-polityczną. Bardzo interesujące są zapiski dotyczące pobytu autora w Bobrujsku w czasie I Wojny Światowej, który stał się miejscem stacjonowanie I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Pamiętniki przedstawiają więc bardzo interesujące treści, wnoszące wiele nowych informacji do poznawanych dziejów ziemiaństwa z końca XIX pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Ponadto publikacja została opatrzona wartościowym materiałem ilustracyjnym, w dużej mierze z prywatnych zbiorów rodziny Aleksandra Chrostowskiego. Na uznanie zasługuje także opracowanie redakcyjne Roberta Mieczkowskiego.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na to ciekawie zapowiadające się wystąpienie. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.X.2018 roku o godz. 11.00 przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie.

Otwarcie pałacu w Korczewie

Pałac w Korczewie leży na Podlasiu Nadbużańskim niedaleko Drohiczyna.
Pierwszym właścicielem Korczewa był Pretor z Breśca herbu Prus, który otrzymał ziemie w 1401 roku od księcia mazowieckiego Janusza I. Zapoczątkował on ród Korczewskich, który wygasł w linii męskiej zaledwie w przeciągu stulecia. Przez następne wieki Korczew często przechodził z rąk do rąk. Początkowo był tu dwor i zameczek, na których ruinach powstał dwor Syberia.
Świetność zapoczątkował Wiktoryn Kuczyński. To on zlecił architektowi Boniemu budowę pałacu, a jego syn, Aleksander zatrudnił architekta Franciszka Jaszczołda, który tworzył w stylu neogotyckim. Jaszczołd zaprojektował oranżerię (obecną kaplicę), studnię św. Jana oraz stworzył nową koncepcję parku. Wybudował również pałacyk letni zwany Syberią, w którym Joanna Kuczyńska, żona Aleksandra, zamieszkała po śmierci męża. Cyprian Norwid napisał dla niej w 1861 roku wiersz „Do Pani na Korczewie” i utrzymywał z nią korespondencję przez dziesięć lat.
Aleksander Ostrowski, syn corki Julii z Kuczynskiech był entuzjasta botaniki. To on zasadził wiele drzew i prowadził zielniki.
Przechowywal przez parę lat wielbłąda, atrakcje okolicznych dworów.
Jego syn, Krystyn poslubił w 1918 roku malarkę, Wande Kraft która po Pierszej Wojnie Światowej zaczęła remontować fasadę domu i częściowo zniszczony pałac. Remont trwał do 1939 roku, kiedy to w dniu 1 września Niemcy dokonały inwazji na Polskę, a parę dni później rodzina Ostrowskich opuściła kraj z konwojem eskortującym złoto Banku Polskiego. Trafili do Paryża, a następnie do Lizbony i Londynu, gdzie Krystyn rozpoczął pracę dla rządu na uchodźctwie. Pozbawiona perspektywy powrotu rodzina osiedliła się w Anglii.
Pałac po wojnie popadł w ruinę.
W 1989 roku powróciły do Polski córki Krystyna – Beata i Renata. Odkupiły budynek za symboliczną kwotę i rozpoczęły jego remont, który trwał do dziś.
W dniu 16 września dokonano ponownego otwarcia pałac. Można go teraz zwiedzać. Zaproszeni goście zapoznali się z historią rodu i odbudową obiektu. Częścią artystyczną był koncert utworów Chopina zagranych przez Janusa Olejniczaka do recytacji wierszy Norwida w wykonaniu Daniela Olbrychskiego. Można było podziwiać nie tylko odrestaurowane wnętrza, ale wystawę malarstwa i grafiki pani Maki Cieleckiej, właścicielki dworu w Mordach.
W oranżerii odbył się bankiet dla gości.
Zwiazek Szlachty Polskiej reprezentowali: Prezes Michał Korsak, Iwona Zawisza-Chrzanowska, Prezes Oddziału Warszawskiego, a także Pan Adam Pszczókowki konsultant genealogiczny.

Autor zdjęć: Piotr Szymon Łoś.

Spotkanie Oddziału 15 września 2018 r.

W dniu 15 września w ramach regularnych spotkań ZSzP Pan Adam Pszczółkowski wygłosił ciekawy referet poświęcony szlachcie powiatu upickiego w XVIII. Prelekcja została zilustrowana zdjęciami i planszami obrazującymi stan majatków, tak zwane podymne powiatu upickiego. Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja.  Iwona Zawisza-Chrzanowska złożyła również gratulacje rodzicom nowonarodzonych w tym roku dzieci, Państwu Grocholskim, Panu Fornalskiemu i Pani Sawickiej. Dzieci otrzymaly pamiątkowe aniołki. Zaprosiła także na 13 października na spotkanie poświecone pamiętnikom pana Aleksandra Chrostowskiego, a także na konferencję-debatę konstytucyjną, która odbędzie się 6 października na Zamku Krolewskim o godz. 13.00 oraz konferencje Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego pt. „Drogi niepodleglosci” 8 października g 17.30.
Pan Prezes ZSzP Michał Korsak poinformował zebranych o projekcie „Szlachta Polska 2018 – portret własny”.

Autor zdjęć: Andrzej Iwanowski

Witamy nowe pokolenie!

Z radością informujemy, że na świat zawitały nowe pociechy naszych Członków i Sympatyków:

  • Elzbieta i Krystyna Grocholskie, córki Henryka hr. Grocholskiego 
  • Ignacy Krzysztof Fornalski, syn Krzysztofa Fornalskiego 
  • Julia – córeczka Marty Sawickiej 

Rodzicom gratulujemy, a dzieciom życzymy samych szczęśliwych dni.

Zarząd Oddziału Warszawskiego