Delegaci na Walne Zebranie Delegatów

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej. Na ww. zebraniu zostali wybrani następujący Delegaci reprezentujący Oddział na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 16 marca 2019 r. :

 1. Wojciech Wiszowaty
 2. Andrzej Iwanowski
 3. Adam Pszczółkowski
 4. Krzysztof Orłowski
 5. Iwona Zawisza-Chrzanowska
 6. Joanna Chełstowska-Tkacz
 7. Wojciech Grabowski
 8. Krzysztof Cichowski
 9. Robert Żmijewski
 10. Witold Żebrowski
 11. Ireneusz Jastrzębski
 12. Teresa Sawicka
 13. Anna Ilcewicz
 14. Marcin Tański
 15. Tadeusz Rutkowski

Sekretarz Obrad

Joanna Chełstowska-Tkacz

Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości

Uwaga! Z powodu choroby prof. Krystyny Romer-Patyry wykład odbędzie się w innym terminie, natomiast 16 lutego zapraszamy na prelekcję Piotra Szymona Łosia. Informacja pod adresem: szlachta.waw.pl/piotr-szymon-los-o-rodzinach-innych-zawsze-a-o-swojej-jak-najmniej/

Mamy zaszczyt zaprosić na prelekcję Pani prof. Krystyny Romer-Patyry, prezesa lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pod tytułem „Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości”. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2019 roku o godzinie 11.00, przy ulicy Brukselskiej 23 w Warszawie.

Historia Dworu w Gałkach

W dniu 26 stycznia 2019 r. odbyła się prelekcja Mecenasa Waldemara Gujskiego. Ten znany warszawski adwokat przedstawił ciekawą historię swojej posiadłości w Gałkach. Zdał relację jak wyglądała procedura zakupu oraz opowiedział jakie perypetie spotkały Jego i Jego Żonę w trakcie restaurowania zdewastowanego w okresie PRL zabytku. W owym czasie mieściło się w tym miejscu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzięki Państwu Gujskim dwór odzyskał swoją świetność, stając się lokalnym centrum kultury, chętnie odwiedzanym przez polskich i zagranicznych gości.

Po prezentacji Mecenasa Gujskiego wystąpił Pan Janusz Sieniawski, który opowiedział o filmie pt. „Zrodzeni do szabli”, kręconym między innymi w Gałkach. Film wyprodukowany został przez Pana Janusza, który, wraz z synami, od wielu lat zajmuje się szermierką historyczną. Panowie Sieniawscy pracują przy wielu produkcjach filmowych i spektaklach teatralnych. Są między innymi odpowiedzialni za sceny walki w filnie Jerzego Hoffmana pt. „Ogniem i mieczem”. Prowadzą również zajęcia ze sztuki krzyżowej. Jest to niezwykła, polska szkoła walki szablą, odtwarzana przez Panów Sieniawskich z traktatów i przekazów historycznych. Mieliśmy okazję obejrzeć zwiastun filmu oraz wypowiedź Jerzego Hoffmana o polskiej szabli i jej związku z historią Polski. Mamy nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć film „Zrodzeni do szabli” na jednym z naszych kolejnych spotkań, na które serdecznie zapraszamy.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP, podczas którego wybierzemy Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zarządzone przez Zarząd Główny ZSzP na dzień 16 marca 2019 roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków – godzina 10.30

Miejsce: Ośrodek Kultury „Prom”, ul. Brukselska 23, Warszawa

Porządek obrad:

 1. Przywitanie
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór protokolanta obrad
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Informacja o powoływanej liczbie Delegatów Oddziału Warszawskiego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSzP
 7. Wybór Delegatów
 8. Ogłoszenie wyniku wyborów oraz powołanych Delegatów
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie obrad ( godzina 11.45)

O godzinie 12.00 rozpocznie się prelekcja Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego „ Historia Dworu w Gałkach”