Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP, podczas którego wybierzemy Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zarządzone przez Zarząd Główny ZSzP na dzień 16 marca 2019 roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków – godzina 10.30

Miejsce: Ośrodek Kultury „Prom”, ul. Brukselska 23, Warszawa

Porządek obrad:

  1. Przywitanie
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Wybór protokolanta obrad
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Informacja o powoływanej liczbie Delegatów Oddziału Warszawskiego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSzP
  7. Wybór Delegatów
  8. Ogłoszenie wyniku wyborów oraz powołanych Delegatów
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie obrad ( godzina 11.45)

O godzinie 12.00 rozpocznie się prelekcja Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego „ Historia Dworu w Gałkach”

Przyjęcie Bożonarodzeniowe Fundacji XX Lubomirskich Oraz PTZ

Dnia 20 grudnia br. na zaproszenie Fundacji XX Lubomirskich oraz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej wzięli udział w przyjęciu Bożonarodzeniowym.

Przyjęcie odbyło się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Pawilon Łaźni został wzniesiony w latach 80 XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a następnie przebudowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Gości przywitali Gospodarze przyjęcia: Jan książę Lubomirski-Lanckoroński Prezes Fundacji XX Lubomirskich i Pan Marcin Schirmer Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Jan książę Lubomirski-Lanckoroński przedstawił najnowszą publikację Fundacji XX Lubomirskich „Lubomirscy Książęta Polscy”, którą można było nabyć podczas przyjęcia.

Wieczór uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru chłopięcego, znajdującego się pod opieką Fundacji XX Lubomirskich.

Po zakończeniu części oficjalnej, Goście udali się na przyjęcie.

Związek Szlachty Polskiej reprezentowali: Prezes Korsak z Małżonką, Anna Borewicz-Khorshed, Teresa Poniewierska, Michał Czernicki z Małżonką, Krzysztof Wyrzykowski oraz Andrzej Iwanowski.

Autorzy zdjęć: Andrzej Iwanowski, Beata Kazimierska-Korsak

Spotkanie Bożonarodzeniowe 2018

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Domu Pielgrzyma Amicus na Żoliborzu odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej oraz Chorągwi Mazowieckiej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Po powitaniu gości przez Panią Prezes Oddziału Warszawskiego, Iwonę Zawisza-Chrzanowską, Pan Prezes Zarządu Głównego ZSzP Michał Korsak wręczył legitymacje nowym członkom Związku. Uroczyste rozważanie i modlitwę poprowadził ks. dr Stanisław Tylus. Przy blasku świec podzieliśmy się opłatkiem i rozpoczęliśmy wieczerzę przy suto zastawionym stole. Na koniec Pani Prezes podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania, szczególnie darczyńcom naszej akcji charytatywnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pana Dariusza Karskiego, skarbnika ZG ZSzP piękne kalendarze, a od Zarządu Oddziału Warszawskiego pamiątkowe kartki świąteczne.

Zapraszamy na następne zebranie Oddziału połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku o godzinie 10.30 przy ul. Brukselskiej 23. Następnie o godz. 12.00 wysłuchamy prelekcji Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego pod tytułem ,,Historia dworu w Gałkach”.

Autorzy zdjęć: ks. dr Stnisław Tylus, Adam Biliński, Andrzej Iwanowski

Zarząd Oddziału Warszawskiego składa wszystkim Czlonkom Związku Szlachty Polskiej oraz sympatykom najserdeczniejsze życzenia dobrych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku 2019.

Pan Ireneusz Bernard Jastrzębski odznaczony

W dniu 10 grudnia 2018 r. podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył Brązowy Krzyż Zasługi Panu Ireneuszowi Bernardowi Jastrzębskiemu za wieloletnią działalność w organizacjach społecznych. Pan Jastrzębski poza tym, że jest członkiem naszego oddziału, pełni również funkcję Szefa Wydziału Operacyjnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Bierze bezpośredni udział w szkoleniach strzelców na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie Świąteczne 2018

Wielmożni Państwo,
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Domu Pielgrzyma Amicus przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie.
Spotkanie, jak co roku, organizujemy z Chorągwią Mazowiecką SPSW i wspólnie przygotowujemy stół. Sałatki, przekąski, potrawy wigilijne lub inne wypieki będą bardzo mile widziane.
Stało się też tradycją, że na Święta przygotowujemy paczki ze słodyczami dla naszych podopiecznych. W tym roku prosimy w imieniu dzieci również o artykuły biurowe i papiernicze (np. kredki, pisaki, zeszyty itp.). Zapraszamy wszystkich, którzy oczywiście mogą, aby włączyli się w tą szlachetną akcję.
Z radością czekamy na Państwa, licząc że już niedługo spotkamy się we wspólnym gronie w świątecznej atmosferze.

Z poważaniem,

Zarząd ZSzP Oddział w Warszawie

P.S. Wszystkie sprawy związane z organizacją Spotkania Świątecznego oraz paczek dla dzieci koordynuje pani prezes Iwona Zawisza Chrzanowska, tel. +48 662 549 616

Rola szlachty w odzyskaniu niepodległości

24 listopada 2018 roku spotkaliśmy się w gościnnych progach ośrodka PROM Kultury przy ul. Brukselskiej w Warszawie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Konferencję pod tytułem „Rola szlachty w odzyskaniu niepodległości” rozpoczął wykład prof. Marka Barańskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, znanego historyka mediewisty, odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Barański rozpoczął referat od przedstawienia historii szlachty w Polsce, porównując jej strukturę z formami szlacheckimi w innych krajach europejskich. Wyjaśnił co powodowało, że wśród osób szlachetnie urodzonych funkcjonowało poczucie odpowiedzialności za kraj, które z kolei było motorem ogromnego udziału szlachty w walce o odzyskanie niepodległości.
Drugim gościem Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej był pallotyn ks. dr Stanisław Tylus, dyrektor Pallotyńskiego Instytutu Historycznego, który opowiedział o wkładzie kapłanów i hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego w jednoczeniu narodu polskiego w okresie niewoli narodowej. Duchowieństwo podzielonego kraju uczestniczyło w życiu politycznym i społecznym, opowiadając się wyraźnie po stronie niepodległości oraz wspierało odbudowę Państwa Polskiego we wszystkich zaborach.
Trzecim prelegentem był Sekretarz Komisji Wywodowej Związku Szlachty Polskiej Pan Adam A. Pszczółkowski, który ubarwiając opowieść ciekawą prezentacją, omówił szlacheckie korzenie czterech ojców odzyskania polskiej niepodległości: Romana Dmowskiego herbu Pobóg, Ignacego Jana Paderewskiego herbu Jelita, Józefa Pilsudskiego herbu własnego oraz Józefa Hallera von Hallenburg herbu własnego.
Ostatnim zaproszonym gościem był znany reżyser, scenarzysta i producent filmów dokumentalnych Tadeusz baron Bystram, który zaprezentował swój teledysk przygotowany dla chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses do pięknie zaśpiewanego wiersza Władysława Broniewskiego „Dzwon w Płocku”.

Wkrótce opublikujemy materiały z tej prezentacji.

Autorzy zdjęć: Pan Andrzej Iwanowski, ks. Stanisław Tylus.

Odsłonięcie tablicy poświęconej Ziemianom Rzeczpospolitej

W dniu 17 listopada 2018 r. w Świątyni Opatrzności Bożej po Mszy Świetej koncelebrowanej w intencji Ziemian i Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, kardynał Kazimierz Nycz uroczyście odsłonił tablicę poświęconą Ziemianom Rzeczpospolitej w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Kwiaty złożyli Członkowie Zarządu i przedstawiciele Oddziału Warszawskiego. Zarząd Główny reprezentowali Anna Borewicz-Khorshed i Tadeusz Łaguna.
Zaproszeni goście brali też udział w dwóch wykładach poświęconych polskiemu ziemiaństwu, a następnie spotkali się na wspólnej integracji z poczęstunkiem.
Serdecznie dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Ziemiańskiemu za zaproszenie na tę uroczystość.