Piotr Szymon Łoś „O rodzinach innych zawsze, a o swojej jak najmniej”

Pragniemy powiadomić, że z powodu choroby pani profesor Krystyny Romer wykład o roli ziemiaństwa kresowego w odzyskaniu niepodległości odbędzie się niestety w innym terminie.

W najbliższą sobotę mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie z panem Piotrem Szymonem hr. Łosiem – dziennikarzem i autorem cyklu radiowego w RDC „Rody i rodziny Mazowsza”. Będziemy mogli posłuchać jego prelekcji pt. „O rodzinach innych zawsze, a o swojej jak najmniej”. Spotkanie odbędzie się dnia 16 lutego o godzinie 11.00, przy ul. Brukselskiej 23.

Piotr Szymon Łoś: Ten pokraczny tytuł (wymyślony przeze mnie na prośbę zapraszających Organizatorów, zwłaszcza w osobie Iwony Zawiszy) jest totalną podpuchą! (ale i nawiązaniem do słów Autorytetu, jakim była śp. p. prof. Janina Leskiewiczowa). Bo tym razem będzie właśnie o swoich 😉 …Paygertach, Marsach, Łosiach. To wielka rzecz zastąpić Panią Krystynę Romer-Patyrę, wspaniałego gawędziarza i znawczynię historii, niemniej biorę to na klatę i nawet zaplanowane wątki niepodległościowe wplotę. Zapraszam serdecznie każdego, także tych – a właściwie przede wszystkim – z którymi tak trudno się spotkać wobec braku kubełka z czasem ;). Do zobaczenia. 🙂

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej. Na ww. zebraniu zostali wybrani następujący Delegaci reprezentujący Oddział na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 16 marca 2019 r. :

 1. Wojciech Wiszowaty
 2. Andrzej Iwanowski
 3. Adam Pszczółkowski
 4. Krzysztof Orłowski
 5. Iwona Zawisza-Chrzanowska
 6. Joanna Chełstowska-Tkacz
 7. Wojciech Grabowski
 8. Krzysztof Cichowski
 9. Robert Żmijewski
 10. Witold Żebrowski
 11. Ireneusz Jastrzębski
 12. Teresa Sawicka
 13. Anna Ilcewicz
 14. Marcin Tański
 15. Tadeusz Rutkowski

Sekretarz Obrad

Joanna Chełstowska-Tkacz

Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości

Uwaga! Z powodu choroby prof. Krystyny Romer-Patyry wykład odbędzie się w innym terminie, natomiast 16 lutego zapraszamy na prelekcję Piotra Szymona Łosia. Informacja pod adresem: szlachta.waw.pl/piotr-szymon-los-o-rodzinach-innych-zawsze-a-o-swojej-jak-najmniej/

Mamy zaszczyt zaprosić na prelekcję Pani prof. Krystyny Romer-Patyry, prezesa lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pod tytułem „Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości”. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2019 roku o godzinie 11.00, przy ulicy Brukselskiej 23 w Warszawie.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP, podczas którego wybierzemy Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zarządzone przez Zarząd Główny ZSzP na dzień 16 marca 2019 roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków – godzina 10.30

Miejsce: Ośrodek Kultury „Prom”, ul. Brukselska 23, Warszawa

Porządek obrad:

 1. Przywitanie
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór protokolanta obrad
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Informacja o powoływanej liczbie Delegatów Oddziału Warszawskiego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSzP
 7. Wybór Delegatów
 8. Ogłoszenie wyniku wyborów oraz powołanych Delegatów
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie obrad ( godzina 11.45)

O godzinie 12.00 rozpocznie się prelekcja Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego „ Historia Dworu w Gałkach”

Spotkanie Bożonarodzeniowe 2018

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Domu Pielgrzyma Amicus na Żoliborzu odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej oraz Chorągwi Mazowieckiej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Po powitaniu gości przez Panią Prezes Oddziału Warszawskiego, Iwonę Zawisza-Chrzanowską, Pan Prezes Zarządu Głównego ZSzP Michał Korsak wręczył legitymacje nowym członkom Związku. Uroczyste rozważanie i modlitwę poprowadził ks. dr Stanisław Tylus. Przy blasku świec podzieliśmy się opłatkiem i rozpoczęliśmy wieczerzę przy suto zastawionym stole. Na koniec Pani Prezes podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania, szczególnie darczyńcom naszej akcji charytatywnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pana Dariusza Karskiego, skarbnika ZG ZSzP piękne kalendarze, a od Zarządu Oddziału Warszawskiego pamiątkowe kartki świąteczne.

Zapraszamy na następne zebranie Oddziału połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku o godzinie 10.30 przy ul. Brukselskiej 23. Następnie o godz. 12.00 wysłuchamy prelekcji Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego pod tytułem ,,Historia dworu w Gałkach”.

Autorzy zdjęć: ks. dr Stnisław Tylus, Adam Biliński, Andrzej Iwanowski

Zarząd Oddziału Warszawskiego składa wszystkim Czlonkom Związku Szlachty Polskiej oraz sympatykom najserdeczniejsze życzenia dobrych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku 2019.

Pan Ireneusz Bernard Jastrzębski odznaczony

W dniu 10 grudnia 2018 r. podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył Brązowy Krzyż Zasługi Panu Ireneuszowi Bernardowi Jastrzębskiemu za wieloletnią działalność w organizacjach społecznych. Pan Jastrzębski poza tym, że jest członkiem naszego oddziału, pełni również funkcję Szefa Wydziału Operacyjnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Bierze bezpośredni udział w szkoleniach strzelców na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie Świąteczne 2018

Wielmożni Państwo,
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Domu Pielgrzyma Amicus przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie.
Spotkanie, jak co roku, organizujemy z Chorągwią Mazowiecką SPSW i wspólnie przygotowujemy stół. Sałatki, przekąski, potrawy wigilijne lub inne wypieki będą bardzo mile widziane.
Stało się też tradycją, że na Święta przygotowujemy paczki ze słodyczami dla naszych podopiecznych. W tym roku prosimy w imieniu dzieci również o artykuły biurowe i papiernicze (np. kredki, pisaki, zeszyty itp.). Zapraszamy wszystkich, którzy oczywiście mogą, aby włączyli się w tą szlachetną akcję.
Z radością czekamy na Państwa, licząc że już niedługo spotkamy się we wspólnym gronie w świątecznej atmosferze.

Z poważaniem,

Zarząd ZSzP Oddział w Warszawie

P.S. Wszystkie sprawy związane z organizacją Spotkania Świątecznego oraz paczek dla dzieci koordynuje pani prezes Iwona Zawisza Chrzanowska, tel. +48 662 549 616

Rola szlachty w odzyskaniu niepodległości – zapowiedź

W dniu 24 listopada o godzinie 11.00, przy ul. Brukselskiej 23 odbędzie się konferencja poświęcona „Roli szlachty w odzyskaniu niepodległości”. Wykład wprowadzający w tematykę wygłosi prof. Marek Barański, następnie ks. prof. Stanisław Tylus przedstawi działanie duchowieństwa, a szczególnie biskupów, w procesie tworzenia się niepodległej Ojczyzny. Natomiast Pan Adam Pszczółkowski omówi cztery ważne postaci: Jozefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego Ignacego Paderewskiego oraz Józefa Hallera von Hellenburg. Na zakończenie obejrzymy teledysk w reżyserii Tadeusza Bystrama pt. „Czego nauczyły nas wieki”.

serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału Warszawskiego

XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2018”

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej jako współorganizator XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018” zaprasza do udziału w filmowych projekcjach festiwalowych oraz w Uroczystym Rozdaniu Nagród. Galę w Centrum Prasowym Foksal w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, poprowadzi Pan Michał Korsak, prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. Szersze informacje na poniższym plakacie oraz na stronie wydarzenia.