Pamiętniki ziemianina Aleksandra Chrostowskiego h. Ostoja

Mam przyjemność zaprosić Państwa na zbliżające się kolejne spotkanie ZSzP oddziału warszawskiego. Poprowadzi je pan Robert Mieczkowski, a tematem spotkania będą „Pamiętniki ziemianina Aleksandra Chrostowskiego h. Ostoja”.

Pamiętniki…„, to zdaniem dr. Jarosława Durki, piękna opowieść o czasach minionych i o nieistniejącej już społeczności ziemian. Obejmują okres od końca XIX wieku do wybuchu II Wojny Światowej i są uzupełnione przez rodzinę o opis losów potomków autora w okresie powojennym. Aleksander Chrostowski zwarł w Pamiętnikach swoje spostrzeżenia na temat pracy zawodowej, otaczających go ludzi i ich codziennych trosk, prowadzenia majątku ziemskiego i jego rozwoju. Dzieli sie poglądami na sytuację społeczno-polityczną. Bardzo interesujące są zapiski dotyczące pobytu autora w Bobrujsku w czasie I Wojny Światowej, który stał się miejscem stacjonowanie I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Pamiętniki przedstawiają więc bardzo interesujące treści, wnoszące wiele nowych informacji do poznawanych dziejów ziemiaństwa z końca XIX pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Ponadto publikacja została opatrzona wartościowym materiałem ilustracyjnym, w dużej mierze z prywatnych zbiorów rodziny Aleksandra Chrostowskiego. Na uznanie zasługuje także opracowanie redakcyjne Roberta Mieczkowskiego.

Już dziś prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na to ciekawie zapowiadające się wystąpienie. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.X.2018 roku o godz. 11.00 przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie.

Witamy nowe pokolenie!

Z radością informujemy, że na świat zawitały nowe pociechy naszych Członków i Sympatyków:

  • Elzbieta i Krystyna Grocholskie, córki Henryka hr. Grocholskiego 
  • Ignacy Krzysztof Fornalski, syn Krzysztofa Fornalskiego 
  • Julia – córeczka Marty Sawickiej 

Rodzicom gratulujemy, a dzieciom życzymy samych szczęśliwych dni.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Kościół w Poszwityniu

Szlachta powiatu upickiego w XVIII wieku

Upita, niegdyś miasto, powiatu stolica,
Dzisiaj miasteczko liche; jedna w nim kaplica
I kilkanaście chatek żydowskiej siedziby.
Gdzie były ludne rynki, dziś tam rosną grzyby;
Wzgórek, obronny wałem i zwodzonym mostem,
Teraz broni się tylko pokrzywą i ostem.
Mury w gruzach, na miejscu zamkowego gmachu
Sterczy nędzna karczemka bez okien i dachu.
(Adam Mickiewicz „Popas w Upicie”)

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSZP serdecznie zaprasza na referat Pana Adama A. Pszczółkowskiego pod tytułem „Szlachta powiatu upickiego w XVIII wieku”. Pod tym tytułem kryje się prezentacja szlachty powiatu upickiego za panowania króla Stanisława Augusta w oparciu o kwerendę archiwalną (spisy podatkowe, księgi ziemskie i grodzkie, metrykalia) oraz badania terenowe. Pan Adam zaprezentuje również przegląd parafii, kościołów, kaplic i siedzib ziemiańskich, oraz opowie o nazwiskach i herbach tamtejszej szlachty.

Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 11.00, ul. Brukselska 23 w Warszawie.

Odsłonięcie tablicy w Bystrampolu

W dniu 4 sierpnia 2018 roku Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej pani Iwona Zawisza-Chrzanowska wzięła udział w uroczystościach ku czci uczestników Powstania Styczniowego 1863/64 w Bystrampolu na Litwie. W rodowej siedzibie kuzynów pani prezes, panów Tadeusza i Krzysztofa Bystramów, gdzie odbyło się to wydarzenie, odsłonięto również tablicę ku czci powstańców styczniowych – ks. Antoniego Mackiewicza i barona Władysława Bystrama.

Ks. Antoni Mackiewicz (ur. 14.06.1828 r. we wsi Morkie na Żmudzi, zm. 28 lub 16 grudnia 1863 w Kownie) – polski duchowny katolicki, inicjator powstania styczniowego 1863–64 na Litwie, naczelnik wojenny województwa kowieńskiego, organizator i dowódca oddziału partyzanckiego.
Urodzodził się w szlacheckiej rodzinie Tadeusza i Marcjanny z Wojszwiłłów Mackiewiczów. Ukończył studia na uniwersytecie w Kijowie. W 1850 przyjął święcenia kapłańskie. Był znanym kaznodzieją wileńskim. Działalność duszpasterską i społeczną rozwinął pracując na Żmudzi.
Po wybuchu powstania styczniowego zorganizował w Podbrzeziu w powiecie poniewieskim pierwszy oddział powstańczy na Litwie, Pułk Podbrzeski. Początkowo pod rozkazami Dłuskiego, następnie Sierakowskiego, potem na czele samodzielnego oddziału chłopskiego brał udział w dziesiątkach potyczek. Ujęty przez Rosjan, został w Kownie stracony przez powieszenie.
Pamięć o ks. Antonim Mackiewiczu kultywowana jest na Żmudzi. W Podbrzeziu (obecnie w rejonie kiejdańskim), w domu księdza znajduje się muzeum Powstania Styczniowego. Pamiętamy też o nim na terenach dzisiejszej Polski – na warszawskiej Pradze od 1938 roku usytuowana jest ulica ks. Antoniego Mackiewicza.

Władysław Kazimierz Józef baron Bystram z Radlina h. Tarnawa urodził się w 1839 roku w Bystrampolu, był synem Karola Kazimierza Adolfa barona Bystrama z Radlina h. Tarnawa oraz Zofii Dominiki Teresy Mineyko h. Gozdawa. Uczestniczył w bitwie powstańców ks. Mackiewicza z oddziałami carskimi pod Bystrampolem w roku 1863. W majątku Bystramów również stacjonowali powstańcy. Za jego udział w powstaniu majątki jego ojca zostały objęte sekwestrem, a sam ojciec został uwięziony przez władze carskie. Matka Władysława Bystrama była kuzynką Henryka Sienkiewicza, który wielokrotnie gościł w majątku Bystramów, zbierał tam materiały do swej trylogii

Przekazanie Archiwum Rodu Rostworowskich

Archiwum Akt Nowych otrzymało w darze materiały pochodzące z Archiwum Rodu Rostworowskich. Jest to zbiór dokumentów, rękopisów, maszynopisów i licznych fotografii, które zebrał śp. Stanisław Jan Rostworowski (1934-2018), syn gen. Stanisława i Zofii z Mycielskich z Gębic, działacz spoleczny, polityk i publicysta. Archiwalia szeroko prezentują dzieje i dokonania przedstawicieli rodu Rostworowskich, głównie w XIX i XX wieku.
Darowiznę przekazała najbliższa rodzina – żona Barbara Rostworowska wraz z synem Wojciechem i córką Danutą Convain.

Oprócz członków rodziny Rostworowskich, w uroczystości wzięli udział: prof. Jan Żaryn, senator RP, Ewa Tomaszewska, posłanka RP oraz licznie reprezentowani pracownicy instytucji archiwalnych w Polsce. Zostali również zaproszeni członkowie Koła Nałęczów, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego oraz Związku Szlachty Polskiej. Nasz Związek reprezentowały następujące osoby: Prezes Michał Korsak, Członek Zarządu Głównego Tadeusz Łaguna, Barbara de Thun z Oddziału Gdańskiego, Iwona Zawisza-Chrzanowska – prezes Oddziału Warszawskiego oraz Andrzej Iwanowski – wiceprezes Oddziau Warszawskiego.
Pan dr Leszek Zakrzewski, który z ramienia AAN był organizatorem uroczystości przedstawił bardzo ciekawą prezentację zbiorów.

Artystycznym uzpełnieniem wydarzenia, tak istotnego w Roku Niepodległości, był przepiękny koncert pieśni Karola Pawła Rostworowskiego w wykonaniu Pani Anny de Thun, córki pani Barbary de Thun, przy akompaniamencie Martyny Kułakowskiej (fortepian).
Po uroczystości uczestnicy spotkania skorzystali z możliwości zwiedzenia Pałacu Belwederskiego. Poniżej galeria i linki do stron nt. wydarzenia.

Relacja foto Archiwum Akt Nowych:

Link

Relacja video Archiwum Akt Nowych:

Link

Prezentacja dr Leszka Zakrzewskiego:

Link

Opis Archiwum Rodu Rostworowskich:

Link

Program HaloPolonia TVP Polonia nt. Archiwum Rodu Rostworowskich.

Link

Pro Patria dla Ireneusza Jastrzebskiego

14 czerwca 2018 r. na placu przed Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wziął w nich udział m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Weterani Walk o Niepodległość RP, byli więźniowie niemieckich obozów, Strzelcy oraz młodzież szkolna.

W trakcie uroczystości szef UdSKiOR w dowód uznania zasług w upamiętnianiu walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalem „Pro Patria” Ireneusza Jastrzębskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Ireneuszowi, który jest członkiem naszego Związku.

dr Paweł Jelec odznaczony Medalem za Długoletnią Służbę

Miło nam poinformować, że członek ZSzP dr Paweł Jelec został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Medal, na uroczystej sesji w dniu 28 maja 2018 r. z okazji Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, został wręczony przez Ministra Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Przydenta RP. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Szabli 2018

Dzień Szabli odbywa się po raz piąty z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Magyar Szablyavívó Iskola. Wydarzenie jest dofinansowane przez Węgiersko–Polski Program Współpracy Pozarządowej 2018 (A Magyar–Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési Program 2018 támogatásával).
Jego partnerem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Partnerzy: Minister Obrony Narodowej, Minister Obrony Narodowej Węgier, Ambasada Węgier w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wojska w Budapeszcie, Akademia Sztuki Wojennej, Związek Strzelecki „Strzelec”.
Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, Radio dla Ciebie, Historykon.pl.

Program wydarzenia

  • 13:00 – 13:15 Oficjalne OTWARCIE (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
  • 13:15 – 13:45 POKAZ musztry konnej oraz posługiwania się szablą i lancą Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. H. Kozietulskiego (park Muzeum Wojska Polskiego)
  • 13:45 – 14:30 WARSZTATY SZERMIERKI SZABLĄ – trening podstawowych technik szermierczych pod opieką instruktorów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą i Magyar Szablyavívó Iskola (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
  • 14:30 – 14:50 PRELEKCJA pt. „László Borsody, geniusz szermierki szablą i Węgierski Królewski Instytut Wojskowy Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego oraz związki z polską szermierką” – Norbert Máday (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące)
  • 14:50 – 15:00 Mini-film biograficzny „KEVEY” (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące)
  • 15:00 – 15:40 PREMIERA KSIĄŻKI „Major János Kevey”, panel prowadzony przez autorkę biografii fechmistrza, Aleksandrę Karp z zaproszonymi gośćmi (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące).
  • 15:40 – 17:00 POKAZY SZERMIERCZE i historyczne zaprezentowane przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą i Węgierską Szkołę Szermierki (Magyar Szablyavívó Iskola) – namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące

DODATKOWE ATRAKCJE:
– warsztaty szermierki szablą dla najmłodszych
– kuchnia polska i węgierska
– stoiska z literaturą historyczną

17 czerwca 2018 r.
Muzeum Wojska polskiego w Warszawie
Start: godz. 13.00
WSTĘP WOLNY

UWAGA – godziny mogą ulec zmianie!

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1849786091984583/