Spotkanie oddziału – II półrocze 2020

Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Oddziału Warszawskiego, które odbędzie się dnia 03.10.2020 r. (sobota) o godzinie 11.00 w Klubie Kultury na Saskiej Kępie, przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie.

Program:
godzina 11.00-12.30 WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE (niżej zostanie podany projekt porządku obrad).
Ta część przeznaczona jest tylko dla członków oddziału. Wybory nowych władz oddziału – zarząd i komisja rewizyjna.

godzina 12-30.-14.00
Adam A. Pszczółkowski „W poszukiwaniu źródeł Sony. Opowieść o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim”.
Wstęp wolny dla wszystkich członków i sympatyków.

godzina 15.00
Otwarcie wystawy na warszawskim Barbakanie. Dalsze szczegóły w oddzielnym zawiadomieniu.

W sprawach informacyjno -organizacyjnych pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
+48 510 040 086
+48 604 634 752

Adam A. Pszczółkowski
Krzysztof Bohdan Orłowski

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego w dniu 3.10.2020
1. Rozpoczęcie obrad o godzinie 11 (bez względu na liczbę obecnych – patrz Statut par. 28)
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór vice przewodniczącego i sekretarza obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad (można uzupełnić lub zmienić kolejność – patrz Statut par. 27).
6. Sprawdzenie listy obecności.
7. Sprawozdanie prezesa z działalności oddziału w kadencji 2017-2020.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału (patrz Statut par. 52).
9. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu oddziału (patrz Statut par. 50 punkt c).
10. Ustalenie liczby członków nowego zarządu – vice prezes i dodatkowi członkowie (patrz Statut par. 49 punkt 3a).
11. Wybór nowego zarządu oddziału (patrz Statut par. 49 punkt 3b i par. 49a punkt 1).
12. Wybór nowej komisji rewizyjnej oddziału (patrz Statut par. 49 punkt 3c i par. 49a punkt 2).
13. Zakończenie obrad.

Nowy Prezes Oddziału

              Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Zarząd Główny w dniu 12 maja 2020 r. przyjął rezygnację Pani Iwony Zawisza-Chrzanowskiej odchodzącej z funkcji Prezesa Oddziału Warszawskiego wraz ze wszystkimi podającym się do dymisji członkami zarządu oddziału. Ze względu na okoliczności i obostrzenia obowiązujące w okresie panującej pandemii, termin zebrania walnego, na którym wybrane zostaną nowe władze Oddziału zgodnie z procedurami przewidzianymi w Statucie ZSzP, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
Równocześnie miło jest nam poinformować, że desygnowany przez ZG na stanowisko Prezesa Oddziału Warszawskiego, Pan Adam Antoni Pszczółkowski przyjął naszą propozycję i zgodził się poprowadzić pracę stołecznego oddziału.

                                                                              Z poważaniem,
                                                                              Zarząd Główny

Adam A. Pszczólkowski

Rezygnacja zarządu oddziału

Wielmożni Państwo

Z dniem 30 kwietnia złożyłam na ręce ZG rezygnacje z funkcji prezesa oddziału warszawskiego ZSzP.

Przez kilka kadencji pełniłam różne funkcje w Zarządzie Oddziału Warszawskiego, pracowałam z różnymi osobami, od których wiele się nauczyłam, jak pan Krzysztof Orłowski, pan Adam Pszczółkowski oraz pan Henryk hr Grocholski.
Chcę wszystkim podziękować, ale moje szczególne wyrazy wdzięczności przekazuję Zarządowi Oddziału, moim przyjaciołom z którymi współpraca była wyjątkowa dobra.
Panu Andrzejowi Iwanowskiemu wiceprezesowi, zawsze gotowemu do pomocy, sponsorowi naszych upominków obiadów.
Pani Joannie Chełstowskiej-Tkacz za dbanie o dokumentację.
Panu Robertowi Żmijewskiemu za trud i poświęcenie w prowadzeniu internetowej strony oddziału, za organizacje spotkań i integracji, za zastępowanie pani sekretarz.
Pani Eryce Gizińskiej za pełnienie funkcji sekretarza.
Pani Annie Ilcewicz i jej Mężowi za pomoc w organizowaniu spotkań i sponsorowanie wielu przedsięwzięć.
Panu Andrzejowi Mossakowskiemu za utrzymywanie kontaktu z osobami starszymi, nie posiadającymi poczty elektronicznej.
Pani Annie Borewicz za współpracę.
Chcę także podziękować ks. dr Stanisławowi Tylusowi za opiekę duszpasterska oraz ks. prał. Józefowi Majowi.
Serdecznie podziękowania należą się Zarządom Głównym z którymi dane mi było współpracować oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, szczególnie pani Teresie Sawickiej za aktywną pomoc oraz Komisji Rewizyjnej ZSzP oraz Komisji Wywodowej.
Dziękuję wszystkim Zarządom Oddziałów,  szczególnie Zambrowskiego,  Wrocławskiego.
Dziękuję serdecznie SPSW, PTZ, Ambasadzie Litewskiej oraz organizacjom rodowym, Dyrekcji Domu Kultury Prom i  Amikusowi oraz mojemu Mężowi Stanisławowi Chrzanowskiemu, który mnie wspierał i pomagał.
Dziękuję serdecznie Wszystkim Członkom ZSzP oraz PT Sympatykom uczestniczącym w naszych spotkaniach i angażujących się w akcje charytatywne.

Życzę nowemu Zarządowi Oddziału Warszawskiego samych sukcesów.

Z szacunkiem

Iwona Zawisza-Chrzanowska z Dowgiałłów Zawiszów h. Zadora

Szanowni Państwo,

   Prezes oraz Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego złożyli z dniem 30 kwietnia 2020 r. rezygnacje z pełnienia swoich funkcji.

Powody naszej rezygnacji przedstawimy szerzej na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego, zwołanym po ustaniu ograniczeń związanych z ogłoszoną pandemią.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Członkom Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej za zaufanie, aktywny udział w spotkaniach Oddziału oraz w prowadzonych akcjach charytatywnych.

Deklarujemy jednocześnie chęć dalszej działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Warszawskiego VI Kadencji 2017-2020
Związku Szlachty Polskiej

Zmarła Irena Szanserowa

Z bólem zawiadamiany, że w dniu 30 marca zmarła Pani Irena ze Strażyców Szanserowa. Pani Irena była jedną z pierwszych członkiń Związku Szlachty Polskiej, dwukrotnie zasiadała w zarządzie Oddziału Warszawskiego. Zawsze aktywna, chętna do współpracy, serdeczna dla wszystkich. Będzie nam brakowało tej wspaniałej Osoby. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg da jej szczęście wieczne. Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona po ustaniu pandemii.

R.I.P.

Zarząd Oddziału Warszawskiego  

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/irena-strazyc,42736.html

Jak to z Chrztem Polski było

Zapraszamy na wykład prof. Marka Barańskiego pod tytułem: „Jak to z Chrztem Polski było”, który odbędzie się 7 marca, o godz. 11:00 w ośrodku Prom Kultury przy ul. Brukselskiej 23.

Przy okazji wykładu, będziemy zbierać słodycze dla dzieci, którymi opiekuje się nasz Oddział. Prosimy o przyniesienie zajączków, jajek wielkanocnych i innych słodkości.

Szlacheckie Mistrzostwa Warszawy w Strzelectwie Sportowym

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym minister sportu Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, zarekomendowała odwołanie wszystkich imprez sportowych. Nie dotyczy to wyłącznie imprez w skali masowej, ale również mniejszych, szczególnie tych z udziałem dzieci i młodzieży.

Dlatego, powołując się na tę rekomendację i w trosce o zdrowie uczestników, podjęliśmy decyzję o odwołaniu Szlacheckich Mistrzostw Warszawy w Strzelectwie Sportowym planowanych na dzień 21 marca 2020 r.
Wydarzenie odbędzie się w terminie późniejszym, o którym Państwa poinformujemy w kolejnych mailach.

Z poważaniem

Robert Żmijewski
Zarząd Oddziału Warszawskiego
Związku Szlachty Polskiej

Kraj lat dziecinnych…

Kontynuując cykl filmów poświęconych Adamowi Mickiewiczowi mamy zaszczyt zaprosić na projekcję obrazu w reżyserii Ewy Szakalickiej pt. „Kraj lat dziecinnych…”. Film jest próbą ukazania niezwykłej atmosfery i magii miejsc z rodzinnych stron Adama Mickiewicza: Zaosia, Nowogródka, Tuchanowicz, jeziora Świteź. Umiłowane pejzaże, łąki, leśne bezdroża stały się inspiracją dla pisarza. Ich niezapomniany urok przypominają najpiękniejsze Mickiewiczowskie strofy.

Seans i spotkanie z Panią Ewą Szakalicką odbędzie się 22 lutego 2020 roku o godz.11.00 w Promie Kultury, przy ul. Brukselskiej 23.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP

Zmarła prof. dr hab. Alina Teresa Wiercińska

W dniu 25 grudnia zmarła Pani prof. dr hab. Alina Teresa Wiercińska herbu Wieże, mama dr Izabelli Wiercińskiej, byłej Prezes Oddziału Warszawskiego. Msza żałobna odbędzie się w kościele św. Katarzyny w Warszawie, 3 stycznia 2020 roku o godz 12.00, następnie odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz.
Naszej Koleżance składamy serdeczne wyrazy współczucia.

R.I.P

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP