Rezygnacja zarządu

Szanowni Państwo,

   Informujemy, że w związku z odnotowanym, w ostatnich miesiącach, pogłębiającym się brakiem współpracy pomiędzy Zarządem Głównym ZSzP,  a Zarządem Oddziału Warszawskiego ZSzP przejawiającym się m.in. blokowaniem planowanych zamierzeń,  Prezes oraz Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego złożyli z dniem 30 kwietnia 2020 r. rezygnacje z pełnienia swoich funkcji.

Powody naszej rezygnacji przedstawimy szerzej na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego, zwołanym po ustaniu ograniczeń związanych z ogłoszoną pandemią.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Członkom Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej za zaufanie, aktywny udział w spotkaniach Oddziału oraz w prowadzonych akcjach charytatywnych.

Deklarujemy jednocześnie chęć dalszej działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Warszawskiego VI Kadencji 2017-2020
Związku Szlachty Polskiej

Pożegnanie

Wielmożni Państwo

Z dniem 30 kwietnia złożyłam na ręce ZG rezygnacje z funkcji prezesa oddziału warszawskiego ZSzP.

Przez kilka kadencji pełniłam różne funkcje w Zarządzie Oddziału Warszawskiego, pracowałam z różnymi osobami, od których wiele się nauczyłam, jak pan Krzysztof Orłowski, pan Adam Pszczółkowski oraz pan Henryk hr Grocholski.
Chcę wszystkim podziękować, ale moje szczególne wyrazy wdzięczności przekazuję Zarządowi Oddziału, moim przyjaciołom z którymi współpraca była wyjątkowa dobra.
Panu Andrzejowi Iwanowskiemu wiceprezesowi, zawsze gotowemu do pomocy, sponsorowi naszych upominków obiadów.
Pani Joannie Chełstowskiej-Tkacz za dbanie o dokumentację.
Panu Robertowi Żmijewskiemu za trud i poświęcenie w prowadzeniu internetowej strony oddziału, za organizacje spotkań i integracji, za zastępowanie pani sekretarz.
Pani Eryce Gizińskiej za pełnienie funkcji sekretarza.
Pani Annie Ilcewicz i jej Mężowi za pomoc w organizowaniu spotkań i sponsorowanie wielu przedsięwzięć.
Panu Andrzejowi Mossakowskiemu za utrzymywanie kontaktu z osobami starszymi, nie posiadającymi poczty elektronicznej.
Pani Annie Borewicz za współpracę.
Chcę także podziękować ks. dr Stanisławowi Tylusowi za opiekę duszpasterska oraz ks. prał. Józefowi Majowi.
Serdecznie podziękowania należą się Zarządom Głównym z którymi dane mi było współpracować oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, szczególnie pani Teresie Sawickiej za aktywną pomoc oraz Komisji Rewizyjnej ZSzP oraz Komisji Wywodowej.
Dziękuję wszystkim Zarządom Oddziałów,  szczególnie Zambrowskiego,  Wrocławskiego.
Dziękuję serdecznie SPSW, PTZ, Ambasadzie Litewskiej oraz organizacjom rodowym, Dyrekcji Domu Kultury Prom i  Amikusowi oraz mojemu Mężowi Stanisławowi Chrzanowskiemu, który mnie wspierał i pomagał.
Dziękuję serdecznie Wszystkim Członkom ZSzP oraz PT Sympatykom uczestniczącym w naszych spotkaniach i angażujących się w akcje charytatywne.

Życzę nowemu Zarządowi Oddziału Warszawskiego samych sukcesów.

Z szacunkiem

Iwona Zawisza-Chrzanowska z Dowgiałłów Zawiszów h. Zadora

Zmarła Irena Szanserowa

Z bólem zawiadamiany, że w dniu 30 marca zmarła Pani Irena ze Strażyców Szanserowa. Pani Irena była jedną z pierwszych członkiń Związku Szlachty Polskiej, dwukrotnie zasiadała w zarządzie Oddziału Warszawskiego. Zawsze aktywna, chętna do współpracy, serdeczna dla wszystkich. Będzie nam brakowało tej wspaniałej Osoby. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg da jej szczęście wieczne. Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona po ustaniu pandemii.

R.I.P.

Zarząd Oddziału Warszawskiego  

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/irena-strazyc,42736.html

Jak to z Chrztem Polski było

Zapraszamy na wykład prof. Marka Barańskiego pod tytułem: „Jak to z Chrztem Polski było”, który odbędzie się 7 marca, o godz. 11:00 w ośrodku Prom Kultury przy ul. Brukselskiej 23.

Przy okazji wykładu, będziemy zbierać słodycze dla dzieci, którymi opiekuje się nasz Oddział. Prosimy o przyniesienie zajączków, jajek wielkanocnych i innych słodkości.

Szlacheckie Mistrzostwa Warszawy w Strzelectwie Sportowym

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym minister sportu Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, zarekomendowała odwołanie wszystkich imprez sportowych. Nie dotyczy to wyłącznie imprez w skali masowej, ale również mniejszych, szczególnie tych z udziałem dzieci i młodzieży.

Dlatego, powołując się na tę rekomendację i w trosce o zdrowie uczestników, podjęliśmy decyzję o odwołaniu Szlacheckich Mistrzostw Warszawy w Strzelectwie Sportowym planowanych na dzień 21 marca 2020 r.
Wydarzenie odbędzie się w terminie późniejszym, o którym Państwa poinformujemy w kolejnych mailach.

Z poważaniem

Robert Żmijewski
Zarząd Oddziału Warszawskiego
Związku Szlachty Polskiej

Kraj lat dziecinnych…

Kontynuując cykl filmów poświęconych Adamowi Mickiewiczowi mamy zaszczyt zaprosić na projekcję obrazu w reżyserii Ewy Szakalickiej pt. „Kraj lat dziecinnych…”. Film jest próbą ukazania niezwykłej atmosfery i magii miejsc z rodzinnych stron Adama Mickiewicza: Zaosia, Nowogródka, Tuchanowicz, jeziora Świteź. Umiłowane pejzaże, łąki, leśne bezdroża stały się inspiracją dla pisarza. Ich niezapomniany urok przypominają najpiękniejsze Mickiewiczowskie strofy.

Seans i spotkanie z Panią Ewą Szakalicką odbędzie się 22 lutego 2020 roku o godz.11.00 w Promie Kultury, przy ul. Brukselskiej 23.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP

Zmarła prof. dr hab. Alina Teresa Wiercińska

W dniu 25 grudnia zmarła Pani prof. dr hab. Alina Teresa Wiercińska herbu Wieże, mama dr Izabelli Wiercińskiej, byłej Prezes Oddziału Warszawskiego. Msza żałobna odbędzie się w kościele św. Katarzyny w Warszawie, 3 stycznia 2020 roku o godz 12.00, następnie odbędzie się wyprowadzenie na cmentarz.
Naszej Koleżance składamy serdeczne wyrazy współczucia.

R.I.P

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP