Konferencja: Rycerstwo-szlachta, ewelucja, porównanie

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Związek Szlachty Polskiej zapraszają na konferencję:

Rycerstwo-szlachta – ewolucja, porównanie

26-27 kwietnia 2019 r.

Sala im. Joachima Lelewela
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polska Akademia Nauk
Rynek Starego Miasta 29, Warszawa

Konferencja kończy się w sobotę, 27 kwietnia koło godziny 12.00, więc jest jeszcze godzina zapasu na dojechanie do Domu Pielgrzyma „Amicus”, w którym o godz. 13.00 rozpocznie się nasze oddziałowe Spotkanie Wielkanocne, na które również serdecznie zapraszamy.

1% podatku dla ZSzP

Pragniemy poinformować, że Związek Szlachty Polskiej jest zarejestrowany jako Organizacja Pożytku Publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku.

Naszym dotychczasowym darczyńcom dziękujemy za ich pomoc finansową, dzięki której mogą być realizowane nasze wspólne cele. Polecamy się nadal Państwa życzliwej pamięci i prosimy o skorzystanie z możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

Bal młodzieży szlacheckiej 2019

Serdecznie zapraszamy na bal młodzieży szlacheckiej, który organizuje Związek Szlachty Polskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Potomków Sejmu Wielkiego w dniu 25 maja 2019 roku o godzinie 20 w siedzibie NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie. Bal dedykowany jest naszej młodzieży, ale serdecznie zapraszamy również rodziny i przyjaciół. Maksymalna skalkulowana cena biletu to 150 zł od osoby, przy minimum 200 uczestnikach balu. W związku z tym organizator prosi osoby planujące swój udział w balu o najpilniejsze zgłaszanie się do p. Tadeusza Łaguny, członka ZG ZSzP odpowiedzialnego za organizację balu, na adres mailowy:
tlaguna@o2.pl  tel. 883 434 180 do dnia 8 kwietnia 2019 r.

W oczekiwaniu wspaniałej, balowej zabawy liczymy na Państwa liczną obecność w Zielonym Karnawale.

Spotkanie wielkanocne 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wielkanocne, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia, br. o godz. 13.00 w Domu Pielgrzyma „Amicus” przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie.

Uroczystość, jak co roku, organizujemy wspólnie z Chorągwią Mazowiecką SPSW. Stół wielkanocny przygotowujemy wspólnie. Osoby chętne do pomocy przy organizacji zapraszamy w dniu wydarzenia o godz. 12.30.

Stało się również tradycją, że z okazji świąt zbieramy dary dla naszych podopiecznych dzieci. Jak zwykle – mile widziane są słodycze. Przekażemy je przed Dniem Dziecka.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w tym roku wyjątkowo nasze spotkanie odbędzie się po świętach. W związku z tym już teraz wszystkim naszym Członkom, Sympatykom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wesołego Alleluja.

Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP

Piotr Szymon Łoś „O rodzinach innych zawsze, a o swojej jak najmniej” – zapowiedź

Pragniemy powiadomić, że z powodu choroby pani profesor Krystyny Romer wykład o roli ziemiaństwa kresowego w odzyskaniu niepodległości odbędzie się niestety w innym terminie.

W najbliższą sobotę mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie z panem Piotrem Szymonem hr. Łosiem – dziennikarzem i autorem cyklu radiowego w RDC „Rody i rodziny Mazowsza”. Będziemy mogli posłuchać jego prelekcji pt. „O rodzinach innych zawsze, a o swojej jak najmniej”. Spotkanie odbędzie się dnia 16 lutego o godzinie 11.00, przy ul. Brukselskiej 23.

Piotr Szymon Łoś: Ten pokraczny tytuł (wymyślony przeze mnie na prośbę zapraszających Organizatorów, zwłaszcza w osobie Iwony Zawiszy) jest totalną podpuchą! (ale i nawiązaniem do słów Autorytetu, jakim była śp. p. prof. Janina Leskiewiczowa). Bo tym razem będzie właśnie o swoich 😉 …Paygertach, Marsach, Łosiach. To wielka rzecz zastąpić Panią Krystynę Romer-Patyrę, wspaniałego gawędziarza i znawczynię historii, niemniej biorę to na klatę i nawet zaplanowane wątki niepodległościowe wplotę. Zapraszam serdecznie każdego, także tych – a właściwie przede wszystkim – z którymi tak trudno się spotkać wobec braku kubełka z czasem ;). Do zobaczenia. 🙂

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej. Na ww. zebraniu zostali wybrani następujący Delegaci reprezentujący Oddział na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 16 marca 2019 r. :

 1. Wojciech Wiszowaty
 2. Andrzej Iwanowski
 3. Adam Pszczółkowski
 4. Krzysztof Orłowski
 5. Iwona Zawisza-Chrzanowska
 6. Joanna Chełstowska-Tkacz
 7. Wojciech Grabowski
 8. Krzysztof Cichowski
 9. Robert Żmijewski
 10. Witold Żebrowski
 11. Ireneusz Jastrzębski
 12. Teresa Sawicka
 13. Anna Ilcewicz
 14. Marcin Tański
 15. Tadeusz Rutkowski

Sekretarz Obrad

Joanna Chełstowska-Tkacz

Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości

Uwaga! Z powodu choroby prof. Krystyny Romer-Patyry wykład odbędzie się w innym terminie, natomiast 16 lutego zapraszamy na prelekcję Piotra Szymona Łosia. Informacja pod adresem: szlachta.waw.pl/piotr-szymon-los-o-rodzinach-innych-zawsze-a-o-swojej-jak-najmniej/

Mamy zaszczyt zaprosić na prelekcję Pani prof. Krystyny Romer-Patyry, prezesa lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pod tytułem „Szlachta kresów wschodnich w odzyskaniu niepodległości”. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2019 roku o godzinie 11.00, przy ulicy Brukselskiej 23 w Warszawie.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP, podczas którego wybierzemy Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zarządzone przez Zarząd Główny ZSzP na dzień 16 marca 2019 roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków – godzina 10.30

Miejsce: Ośrodek Kultury „Prom”, ul. Brukselska 23, Warszawa

Porządek obrad:

 1. Przywitanie
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór protokolanta obrad
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Informacja o powoływanej liczbie Delegatów Oddziału Warszawskiego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSzP
 7. Wybór Delegatów
 8. Ogłoszenie wyniku wyborów oraz powołanych Delegatów
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie obrad ( godzina 11.45)

O godzinie 12.00 rozpocznie się prelekcja Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego „ Historia Dworu w Gałkach”

Spotkanie Bożonarodzeniowe 2018

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Domu Pielgrzyma Amicus na Żoliborzu odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej oraz Chorągwi Mazowieckiej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Po powitaniu gości przez Panią Prezes Oddziału Warszawskiego, Iwonę Zawisza-Chrzanowską, Pan Prezes Zarządu Głównego ZSzP Michał Korsak wręczył legitymacje nowym członkom Związku. Uroczyste rozważanie i modlitwę poprowadził ks. dr Stanisław Tylus. Przy blasku świec podzieliśmy się opłatkiem i rozpoczęliśmy wieczerzę przy suto zastawionym stole. Na koniec Pani Prezes podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania, szczególnie darczyńcom naszej akcji charytatywnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pana Dariusza Karskiego, skarbnika ZG ZSzP piękne kalendarze, a od Zarządu Oddziału Warszawskiego pamiątkowe kartki świąteczne.

Zapraszamy na następne zebranie Oddziału połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku o godzinie 10.30 przy ul. Brukselskiej 23. Następnie o godz. 12.00 wysłuchamy prelekcji Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego pod tytułem ,,Historia dworu w Gałkach”.

Autorzy zdjęć: ks. dr Stnisław Tylus, Adam Biliński, Andrzej Iwanowski

Zarząd Oddziału Warszawskiego składa wszystkim Czlonkom Związku Szlachty Polskiej oraz sympatykom najserdeczniejsze życzenia dobrych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku 2019.