Oblicza naszej i waszej wolności

Tematem naszego spotkania w dniu 19 maja 2018 r. była prezentacja filmu pt. „Oblicza naszej i waszej wolności”, którą poprowadziła pani Edyta Maksymowicz.
 
Film Edyty Maksymowicz to opowieść o losach ludzi uwiecznionych na fotografiach zdeponowanych w Wilnie w Litewskim Archiwum Historycznym. Trzy albumy pochodzące z poł. XIX wieku zawierają 800 zdjęć, które trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Fotografie powstały na zlecenie generała Murawiowa „Wieszaciela”, w czasach, kiedy koszt jednego zdjęcia równał się wartości konia. Generał w taki sposób postanowił uwiecznić katów i… ofiary represji, które prowadził.

Reportaż wileńskiej dziennikarki Edyty Maksymowicz pt. „Oblicza naszej i waszej wolności” uzyskał nagrodę główną w kategorii „Reportaż” na II Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z historią” w 2014 r.

Film ten można obejrzeć na stronach TVP pod linkiem. O zdjęciach można poczytać też pod tym linkiem.

 
Edyta Maksymowicz – litewska dziennikarka narodowości polskiej, autorka reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalnych, producentka telewizyjna, działaczka społeczności polskiej na Litwie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Po powrocie do Wilna przez jakiś czas wykładała na Uniwersytecie Wileńskim, po czym podjęła współpracę z redakcją programu „Rozmowy Wileńskie” w Telewizji Litewskiej. Po odbyciu w 1997 stażu dziennikarskiego w Warszawie rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską. Wspólnie z Walentym Wojniłłą i Janem Wierbielem współtworzyła Polski Ośrodek Informacji w Wilnie „InfoRum” (pierwsze na Litwie polskie studio filmowo-telewizyjne).
 Od 1998 Edyta Maksymowicz jest korespondentką Telewizji Polskiej na Litwie i w krajach bałtyckich, współpracuje z programami informacyjnymi TVP. Od 2002 jest autorką magazynu polskiego „Album Wileńskie” w Telewizji Litewskiej. W 2007 została współautorką, reżyserem i prowadzącą programu informacyjno-publicystycznego „Wilnoteka” w TVP Polonia. W 2010 r. powołała polski portal multimedialny Wilnoteka, informujący o życiu społeczno-kulturalnym, gospodarczym i oświatowym Polaków na Litwie. Jest również producentką produkowanych w Wilnie programów Biełsat TV.

Plany Oddziału Warszawskiego

Pani Prezes Iwona Zawisza Chrzanowska, która prowadziła spotkanie poinformowała zebranych, że od czerwca do września wykładów i prelekcji nie będzie z powodu wakacji, ale spotykać będziemy się nadal w innych okolicznościach.
30 czerwca przewidziana jest wycieczka integracyjna do dworu w Gałkach koło Węgrowa i Liwia, natomiast 15 lipca będzie możliwość wspólnego uczestnictwa w koncercie chopinowskim w Żelazowej Woli. O szczegółach tych spotkań będziemy jeszcze informować.

Pomoc ofiarom pożaru Tatarskiej Jurty

Członkowie i sympatycy złożyli dar pieniężny na rzecz odbudowy po pożarze Tatarskiej Jurty w Kruszynianach. Kruszyniany to świadectwo współistnienia dwóch kultur i religii na terenie Rzeczypospolitej nieprzerwanie przez kilkaset lat. Tatarzy to wierni obywatele Rzeczypospolitej stający zawsze w Jej obronie, walecznie stawiając się na wezwanie również podczas wojny z bolszewikami w 1920 roku jak i w 1939 roku (Pułk Jazdy Tatarskiej). Gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta zyskało popularność wśród turystów z kraju i zagranicy zwłaszcza po wizycie w Kruszynianach brytyjskiego następcy tronu księcia Karola, który w marcu 2010 r. odwiedził miejscowość, a w programie miał też degustację specjałów kuchni tatarskiej właśnie w Tatarskiej Jurcie. Tatarska Jurta spłonęła doszczętnie 30 kwietnia bieżącego roku.

Na koniec spotkania Pan Prezes Michał Korsak poinformował o planach wydania książki z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to wspólna inicjatywa Związku Szlachty Polskiej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zakonu Maltańskiego .

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, m.in. goście z Litwy – Pan Czesław Malewski genealog z Wilna oraz Pan Antoni Gravrogk z Kowna, ktory jest potomkiem w prostej linii męskiej słynnego burgrabiego zamku w Birżach – Jeremiasza Grawroga.

Wspomnienia Bolesne 1917-1919

W dniu 14 kwietnia 2018 r. odbyło się dwuczęściowe spotkanie Warszawskiego Oddziału ZSzP. Pierwsza część, to zwołane przez Zarząd Walne Zgromadzenie. Zebrani członkowie mieli za zadanie wybrać dwie osoby do władz oddziału na miejsce osób, które złożyły rezygnacje. W wyniku głosowania Pan Robert Żmijewski został wybrany na Członka Zarządu w miejsce Pani Anny Borewicz-Khorshed, natomiast Pani Teresie Chrostowskiej-Sawickiej Walne powierzyło funkcję Członka Komisji Rewizyjnej, w miejsce Pana Tadeusza Łaguny.

Po krótkiej przerwie Prezes Zarządu Głównego ZSzP Pan Michał Korsak przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Zarządu pod swoim kierownictwem oraz plany ZSzP na najbliższą przyszłość.
Kwintesencją drugiej części sobotniego spotkania była prelekcja Pana Henryka hr. Grocholskiego, który zaprezentował książkę swojej prababci, Zofii z hr. Zamoyskich Tadeuszowej hr. Grocholskiej (1866–1957) pod tytułem „Wspomnienia Bolesne 1917-1919„.
 
„Wspomnienia bolesne…” to opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z wydarzeniami historycznymi, które wówczas miały miejsce, m.in. rewolucją bolszewicką i próbami utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. To za ich sprawą dom autorki w Strzyżawce koło Winnicy splądrowano i spalono, a członków rodziny Grocholskich prześladowano, aresztowano i wielokrotnie grożono im śmiercią. Przez dwa lata cała rodzina żyła w nieustannym napięciu, pośród ciągłych rewizji i terroru. Wreszcie w 1919 roku Grocholscy na zawsze opuścili Ukrainę, po dwustu latach obecności na tych ziemiach.

Autorka spędziła na Podolu trzydzieści lat. Poślubiła w 1886 roku Tadeusza hr. Grocholskiego (1839–1913), społecznika i utalentowanego malarza. Wraz z mężem zamieszkała w pięknie położonym nad rzeką Boh strzyżawieckim pałacu. Tam na świat przychodziły jej dzieci: Tadeusz (1887–1920), Remigiusz (1888–1965), Zofia (1889–1969), Michał (1891–1924), Anna (1892–1977), Henryk (1896–1939) i Ksawery (1903–1947). Zamęt rewolucji 1917 roku położył kres bezpiecznej rodzinnej przystani. Dom został doszczętnie zniszczony, a jego mieszkańcy – rozproszeni. Te wszystkie przeżycia skłoniły Zofię Grocholską do spisania bolesnych wspomnień, które w setną rocznicę opisywanych zdarzeń podał do druku jej prawnuk – Henryk Grocholski.

Książkę można nabyć pod tym linkiem.

Wielkanocne Spotkanie 24 marca 2018 r.

W dniu 24 marca w Domu Pielgrzyma „Amicus” odbyło się tradycyjne Spotkanie Wielkanocne ZSzP – Oddział Warszawski i Chorągwi Mazowieckiej SPSW.
Przy suto zastawionym wielkanocnymi przysmakami stole spotkało się około 60 osób. Wysłuchano konferencji o Zmartwychwstaniu Pańskim wygłoszono przez ks. prałata Józefa Maja. Następnie pani prezes Iwona Zawisza –Chrzanowska oraz pan prezes Michał Korsak, a także pan wicemarszałek SPSW Piotr Biliński złożyli wszystkim zebranym życzenia wielkanocne. Podziękowano również za dary dla dzieci z ubogich rodzin i za przygotowanie uroczystości.
Stół wielkanocny poświecił ks. Mirosław Nowosielski. Przez około dwie godziny trwała wspólna integracja.

Spotkanie w Klubie Kultury na Saskiej Kępie 27.01.2018 r.

W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego, w Domu Kultury, przy Brukselskiej 23. W pierwszej części zamkniętej wybrano delegatów na Walne Zebranie ZSzP, które odbędzie się w dniu 3 marca.
W drugiej części odbyła się prezentacja filmu ‚Kossakowscy z Wojtkuszek’ i dysskusja przeprowadzona przez panią prezes Fundacji Kossakowskich Anire Wojan.

Spotkanie w Domu Pielgrzyma Amicus 16.12.2017r

W dniu 16 grudnia odbyło się w Domu Amicus na Hozjusza 2 spotkanie Bożonarodzeniowe zorganizowanie przez Oddział Warszawski i Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Brało w nim udział około osiemdziesiąt osób.
Wysłuchano konferencji ks. profesora Stanisława Tylusa o chrześcijańskim przezywaniu świat Bożego Narodzenia, a także krótkiego poetyckiego programu przy śpiewie kolęd. Podzielono się opłatkiem i biesiadowano przy wspólnie zastawionym suto stole,

Zebranie Wyborcze 19.11.2017 r.

W dniu 19 listopada 2017 roku powołano nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego. Prezesem została pani Iwona Zawisza–Chrzanowska”, w skład nowego zarządu weszli również:
p. Andrzej Iwanowski – wiceprezes
p. Eryka Gizinska – sekretarz
p. Joanna Chelstowska Tkacz – skarbnik
p. Anna Ilcewicz – członek zarządu
p. Anna Borewicz – członek zarządu
p. Andzej Mossakowski – członek zarządu
W drugiej części spotkania wysłuchano wykładu pana Adama Pszczółkowskiego „Spacerem po Rydze – zabytki i archiwa czyli słowo na zakończenie prezesury warszawskiej”

Spotkanie w Klubie Kultury na Saskiej Kępie 9.09.2017 r.

Dnia 09.09.2017 r. w Klubie Kultury na Saskiej Kępie, przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego.
Odbyła się prelekcja o tematyce heraldycznej jednego z najlepszych projektantów herbów samorządowych, członka Komisji Heraldycznej przy MSWiA, pana Roberta Szydlika, autora wielu artykułów o tematyce historycznej, projektanta herbów, flag i ozdobnych pieczęci dla kilkudziesięciu gmin, jak tez autora projektu Krzyża Zachodniego.