Nowy Prezes Oddziału

              Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Zarząd Główny w dniu 12 maja 2020 r. przyjął rezygnację Pani Iwony Zawisza-Chrzanowskiej odchodzącej z funkcji Prezesa Oddziału Warszawskiego wraz ze wszystkimi podającym się do dymisji członkami zarządu oddziału. Ze względu na okoliczności i obostrzenia obowiązujące w okresie panującej pandemii, termin zebrania walnego, na którym wybrane zostaną nowe władze Oddziału zgodnie z procedurami przewidzianymi w Statucie ZSzP, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
Równocześnie miło jest nam poinformować, że desygnowany przez ZG na stanowisko Prezesa Oddziału Warszawskiego, Pan Adam Antoni Pszczółkowski przyjął naszą propozycję i zgodził się poprowadzić pracę stołecznego oddziału.

                                                                              Z poważaniem,
                                                                              Zarząd Główny

Adam A. Pszczólkowski

Dodaj komentarz