Odsłonięcie tablicy w Bystrampolu

W dniu 4 sierpnia 2018 roku Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej pani Iwona Zawisza-Chrzanowska wzięła udział w uroczystościach ku czci uczestników Powstania Styczniowego 1863/64 w Bystrampolu na Litwie. W rodowej siedzibie kuzynów pani prezes, panów Tadeusza i Krzysztofa Bystramów, gdzie odbyło się to wydarzenie, odsłonięto również tablicę ku czci powstańców styczniowych – ks. Antoniego Mackiewicza i barona Władysława Bystrama.

Ks. Antoni Mackiewicz (ur. 14.06.1828 r. we wsi Morkie na Żmudzi, zm. 28 lub 16 grudnia 1863 w Kownie) – polski duchowny katolicki, inicjator powstania styczniowego 1863–64 na Litwie, naczelnik wojenny województwa kowieńskiego, organizator i dowódca oddziału partyzanckiego.
Urodzodził się w szlacheckiej rodzinie Tadeusza i Marcjanny z Wojszwiłłów Mackiewiczów. Ukończył studia na uniwersytecie w Kijowie. W 1850 przyjął święcenia kapłańskie. Był znanym kaznodzieją wileńskim. Działalność duszpasterską i społeczną rozwinął pracując na Żmudzi.
Po wybuchu powstania styczniowego zorganizował w Podbrzeziu w powiecie poniewieskim pierwszy oddział powstańczy na Litwie, Pułk Podbrzeski. Początkowo pod rozkazami Dłuskiego, następnie Sierakowskiego, potem na czele samodzielnego oddziału chłopskiego brał udział w dziesiątkach potyczek. Ujęty przez Rosjan, został w Kownie stracony przez powieszenie.
Pamięć o ks. Antonim Mackiewiczu kultywowana jest na Żmudzi. W Podbrzeziu (obecnie w rejonie kiejdańskim), w domu księdza znajduje się muzeum Powstania Styczniowego. Pamiętamy też o nim na terenach dzisiejszej Polski – na warszawskiej Pradze od 1938 roku usytuowana jest ulica ks. Antoniego Mackiewicza.

Władysław Kazimierz Józef baron Bystram z Radlina h. Tarnawa urodził się w 1839 roku w Bystrampolu, był synem Karola Kazimierza Adolfa barona Bystrama z Radlina h. Tarnawa oraz Zofii Dominiki Teresy Mineyko h. Gozdawa. Uczestniczył w bitwie powstańców ks. Mackiewicza z oddziałami carskimi pod Bystrampolem w roku 1863. W majątku Bystramów również stacjonowali powstańcy. Za jego udział w powstaniu majątki jego ojca zostały objęte sekwestrem, a sam ojciec został uwięziony przez władze carskie. Matka Władysława Bystrama była kuzynką Henryka Sienkiewicza, który wielokrotnie gościł w majątku Bystramów, zbierał tam materiały do swej trylogii

Dodaj komentarz