Rezygnacja zarządu oddziału

Wielmożni Państwo

Z dniem 30 kwietnia złożyłam na ręce ZG rezygnacje z funkcji prezesa oddziału warszawskiego ZSzP.

Przez kilka kadencji pełniłam różne funkcje w Zarządzie Oddziału Warszawskiego, pracowałam z różnymi osobami, od których wiele się nauczyłam, jak pan Krzysztof Orłowski, pan Adam Pszczółkowski oraz pan Henryk hr Grocholski.
Chcę wszystkim podziękować, ale moje szczególne wyrazy wdzięczności przekazuję Zarządowi Oddziału, moim przyjaciołom z którymi współpraca była wyjątkowa dobra.
Panu Andrzejowi Iwanowskiemu wiceprezesowi, zawsze gotowemu do pomocy, sponsorowi naszych upominków obiadów.
Pani Joannie Chełstowskiej-Tkacz za dbanie o dokumentację.
Panu Robertowi Żmijewskiemu za trud i poświęcenie w prowadzeniu internetowej strony oddziału, za organizacje spotkań i integracji, za zastępowanie pani sekretarz.
Pani Eryce Gizińskiej za pełnienie funkcji sekretarza.
Pani Annie Ilcewicz i jej Mężowi za pomoc w organizowaniu spotkań i sponsorowanie wielu przedsięwzięć.
Panu Andrzejowi Mossakowskiemu za utrzymywanie kontaktu z osobami starszymi, nie posiadającymi poczty elektronicznej.
Pani Annie Borewicz za współpracę.
Chcę także podziękować ks. dr Stanisławowi Tylusowi za opiekę duszpasterska oraz ks. prał. Józefowi Majowi.
Serdecznie podziękowania należą się Zarządom Głównym z którymi dane mi było współpracować oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, szczególnie pani Teresie Sawickiej za aktywną pomoc oraz Komisji Rewizyjnej ZSzP oraz Komisji Wywodowej.
Dziękuję wszystkim Zarządom Oddziałów,  szczególnie Zambrowskiego,  Wrocławskiego.
Dziękuję serdecznie SPSW, PTZ, Ambasadzie Litewskiej oraz organizacjom rodowym, Dyrekcji Domu Kultury Prom i  Amikusowi oraz mojemu Mężowi Stanisławowi Chrzanowskiemu, który mnie wspierał i pomagał.
Dziękuję serdecznie Wszystkim Członkom ZSzP oraz PT Sympatykom uczestniczącym w naszych spotkaniach i angażujących się w akcje charytatywne.

Życzę nowemu Zarządowi Oddziału Warszawskiego samych sukcesów.

Z szacunkiem

Iwona Zawisza-Chrzanowska z Dowgiałłów Zawiszów h. Zadora

Szanowni Państwo,

   Prezes oraz Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego złożyli z dniem 30 kwietnia 2020 r. rezygnacje z pełnienia swoich funkcji.

Powody naszej rezygnacji przedstawimy szerzej na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego, zwołanym po ustaniu ograniczeń związanych z ogłoszoną pandemią.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Członkom Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej za zaufanie, aktywny udział w spotkaniach Oddziału oraz w prowadzonych akcjach charytatywnych.

Deklarujemy jednocześnie chęć dalszej działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Warszawskiego VI Kadencji 2017-2020
Związku Szlachty Polskiej

Dodaj komentarz