Rezygnacja zarządu

Szanowni Państwo,

   Informujemy, że w związku z odnotowanym, w ostatnich miesiącach, pogłębiającym się brakiem współpracy pomiędzy Zarządem Głównym ZSzP,  a Zarządem Oddziału Warszawskiego ZSzP przejawiającym się m.in. blokowaniem planowanych zamierzeń,  Prezes oraz Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego złożyli z dniem 30 kwietnia 2020 r. rezygnacje z pełnienia swoich funkcji.

Powody naszej rezygnacji przedstawimy szerzej na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego, zwołanym po ustaniu ograniczeń związanych z ogłoszoną pandemią.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Członkom Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej za zaufanie, aktywny udział w spotkaniach Oddziału oraz w prowadzonych akcjach charytatywnych.

Deklarujemy jednocześnie chęć dalszej działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Oddziału Warszawskiego VI Kadencji 2017-2020
Związku Szlachty Polskiej

Dodaj komentarz