Spotkanie Bożonarodzeniowe 2018

W dniu 15 grudnia 2018 roku w Domu Pielgrzyma Amicus na Żoliborzu odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej oraz Chorągwi Mazowieckiej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Po powitaniu gości przez Panią Prezes Oddziału Warszawskiego, Iwonę Zawisza-Chrzanowską, Pan Prezes Zarządu Głównego ZSzP Michał Korsak wręczył legitymacje nowym członkom Związku. Uroczyste rozważanie i modlitwę poprowadził ks. dr Stanisław Tylus. Przy blasku świec podzieliśmy się opłatkiem i rozpoczęliśmy wieczerzę przy suto zastawionym stole. Na koniec Pani Prezes podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania, szczególnie darczyńcom naszej akcji charytatywnej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pana Dariusza Karskiego, skarbnika ZG ZSzP piękne kalendarze, a od Zarządu Oddziału Warszawskiego pamiątkowe kartki świąteczne.

Zapraszamy na następne zebranie Oddziału połączone z wyborem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku o godzinie 10.30 przy ul. Brukselskiej 23. Następnie o godz. 12.00 wysłuchamy prelekcji Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego pod tytułem ,,Historia dworu w Gałkach”.

Autorzy zdjęć: ks. dr Stnisław Tylus, Adam Biliński, Andrzej Iwanowski

Zarząd Oddziału Warszawskiego składa wszystkim Czlonkom Związku Szlachty Polskiej oraz sympatykom najserdeczniejsze życzenia dobrych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku 2019.

Dodaj komentarz