Spotkanie oddziału – II półrocze 2020

Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Oddziału Warszawskiego, które odbędzie się dnia 03.10.2020 r. (sobota) o godzinie 11.00 w Klubie Kultury na Saskiej Kępie, przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie.

Program:
godzina 11.00-12.30 WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE (niżej zostanie podany projekt porządku obrad).
Ta część przeznaczona jest tylko dla członków oddziału. Wybory nowych władz oddziału – zarząd i komisja rewizyjna.

godzina 12-30.-14.00
Adam A. Pszczółkowski „W poszukiwaniu źródeł Sony. Opowieść o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim”.
Wstęp wolny dla wszystkich członków i sympatyków.

godzina 15.00
Otwarcie wystawy na warszawskim Barbakanie. Dalsze szczegóły w oddzielnym zawiadomieniu.

W sprawach informacyjno -organizacyjnych pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
+48 510 040 086
+48 604 634 752

Adam A. Pszczółkowski
Krzysztof Bohdan Orłowski

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego w dniu 3.10.2020
1. Rozpoczęcie obrad o godzinie 11 (bez względu na liczbę obecnych – patrz Statut par. 28)
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór vice przewodniczącego i sekretarza obrad.
5. Zatwierdzenie porządku obrad (można uzupełnić lub zmienić kolejność – patrz Statut par. 27).
6. Sprawdzenie listy obecności.
7. Sprawozdanie prezesa z działalności oddziału w kadencji 2017-2020.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału (patrz Statut par. 52).
9. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu oddziału (patrz Statut par. 50 punkt c).
10. Ustalenie liczby członków nowego zarządu – vice prezes i dodatkowi członkowie (patrz Statut par. 49 punkt 3a).
11. Wybór nowego zarządu oddziału (patrz Statut par. 49 punkt 3b i par. 49a punkt 1).
12. Wybór nowej komisji rewizyjnej oddziału (patrz Statut par. 49 punkt 3c i par. 49a punkt 2).
13. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz