Spotkanie w Klubie Kultury na Saskiej Kępie 14.05.2016 r.

Dnia 14.05.2016 r. w Klubie Kultury na Saskiej Kępie przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie w sali na parterze odbyło się spotkanie ZSzP Oddz. Warszwskiego.
Tematem naszego spotkania było: „Legitymacje szlachectwa w Galicji – potrzeba czy chęć?”.
Zaproszonym wykładowcą był pan dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO, Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG, członek redakcji serii „Społeczeństwo staropolskie”, kwartalnika „Forum Artes Rethoricae”, historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku,  Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; współredaktor serii „Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”.

Dodaj komentarz