Spotkanie w Klubie Kultury na Saskiej Kępie 23.04.2016r

Dnia 23.04.2016 r w Klubie Kultury na Saskiej Kępie, przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie. odbyło się spotkanie ZSzP Oddz. Warszawskiego, na którym prelekcje wygłosił pan Stanisław Plewako, członek Związku Szlachty Polskiej oraz Konsultant do spraw Herbarza Związku, członek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Prezes Towarzystwa Rodu Plewako. Tematem było „Powstanie i upadek Hrabstwa Iwienieckiego Sołłohubów w Wlk. Księstwie Litewskim w świetle Eksdywizji z 1784 r. Współczesna recepcja w Iwieńcu tradycji tego hrabstwa”.

Dodaj komentarz