Spotkanie w Klubie Kultury Saska Kępa 18.05.2013 r.

W dniu 18 maja 2013 r., w Warszawie w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 odbyło się spotkanie ZSzP Oddz. Warszawskiego

Wysłuchano prelekcji Pana Andrzeja Haratyma „Województwo mścisławskie (w Wielkim Księstwie Litewskim) w XVIII w.”

Dodaj komentarz