Spotkanie w Zespole Szkół nr 44 przy ul. Mandarynki – 11.09.2010r

W dniu 11 września 2010 r. na warszawskim Natolinie, w Zespole Szkół nr 44, przy ul. Mandarynki 1 odbyło się spotkanie ZSzP – Oddziału Warszawskiego na którym poruszono sprawy organizacyjne i wybrano delegatów na Walne Zebranie ZSzP dotyczące zmian w statucie.

Następnie wysłuchano prelekcji pani Iwony Zawisza Chrzanowskiej „Życie religijno obyczajowe szlachty kowieńskiej”

Dodaj komentarz