Spotkanie w Zespole Szkół nr 44 przy ul. Mandarynki – 12.03.2011r

12 marca w Zespole Szkół nr 44 odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Prelekcję wygłosił pan Romuald Mieczkowski „Sytuacja Polaków na dzisiejszej Litwie”. Następnie odbył się wykład pana prezesa Adama A. Pszczolkowskiego „Wileńskie skarby – heraldyka, epitafia, archiwalia.”

Dodaj komentarz