Pan Ireneusz Bernard Jastrzębski odznaczony

W dniu 10 grudnia 2018 r. podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył Brązowy Krzyż Zasługi Panu Ireneuszowi Bernardowi Jastrzębskiemu za wieloletnią działalność w organizacjach społecznych. Pan Jastrzębski poza tym, że jest członkiem naszego oddziału, pełni również funkcję Szefa Wydziału Operacyjnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Bierze bezpośredni udział w szkoleniach strzelców na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Pro Patria dla Ireneusza Jastrzebskiego

14 czerwca 2018 r. na placu przed Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Wziął w nich udział m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Weterani Walk o Niepodległość RP, byli więźniowie niemieckich obozów, Strzelcy oraz młodzież szkolna.

W trakcie uroczystości szef UdSKiOR w dowód uznania zasług w upamiętnianiu walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalem „Pro Patria” Ireneusza Jastrzębskiego. Serdecznie gratulujemy Panu Ireneuszowi, który jest członkiem naszego Związku.