Oblicza naszej i waszej wolności

Tematem naszego spotkania w dniu 19 maja 2018 r. była prezentacja filmu pt. „Oblicza naszej i waszej wolności”, którą poprowadziła pani Edyta Maksymowicz.
 
Film Edyty Maksymowicz to opowieść o losach ludzi uwiecznionych na fotografiach zdeponowanych w Wilnie w Litewskim Archiwum Historycznym. Trzy albumy pochodzące z poł. XIX wieku zawierają 800 zdjęć, które trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Fotografie powstały na zlecenie generała Murawiowa „Wieszaciela”, w czasach, kiedy koszt jednego zdjęcia równał się wartości konia. Generał w taki sposób postanowił uwiecznić katów i… ofiary represji, które prowadził.

Reportaż wileńskiej dziennikarki Edyty Maksymowicz pt. „Oblicza naszej i waszej wolności” uzyskał nagrodę główną w kategorii „Reportaż” na II Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z historią” w 2014 r.

Film ten można obejrzeć na stronach TVP pod linkiem. O zdjęciach można poczytać też pod tym linkiem.

 
Edyta Maksymowicz – litewska dziennikarka narodowości polskiej, autorka reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalnych, producentka telewizyjna, działaczka społeczności polskiej na Litwie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Po powrocie do Wilna przez jakiś czas wykładała na Uniwersytecie Wileńskim, po czym podjęła współpracę z redakcją programu „Rozmowy Wileńskie” w Telewizji Litewskiej. Po odbyciu w 1997 stażu dziennikarskiego w Warszawie rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską. Wspólnie z Walentym Wojniłłą i Janem Wierbielem współtworzyła Polski Ośrodek Informacji w Wilnie „InfoRum” (pierwsze na Litwie polskie studio filmowo-telewizyjne).
 Od 1998 Edyta Maksymowicz jest korespondentką Telewizji Polskiej na Litwie i w krajach bałtyckich, współpracuje z programami informacyjnymi TVP. Od 2002 jest autorką magazynu polskiego „Album Wileńskie” w Telewizji Litewskiej. W 2007 została współautorką, reżyserem i prowadzącą programu informacyjno-publicystycznego „Wilnoteka” w TVP Polonia. W 2010 r. powołała polski portal multimedialny Wilnoteka, informujący o życiu społeczno-kulturalnym, gospodarczym i oświatowym Polaków na Litwie. Jest również producentką produkowanych w Wilnie programów Biełsat TV.

Plany Oddziału Warszawskiego

Pani Prezes Iwona Zawisza Chrzanowska, która prowadziła spotkanie poinformowała zebranych, że od czerwca do września wykładów i prelekcji nie będzie z powodu wakacji, ale spotykać będziemy się nadal w innych okolicznościach.
30 czerwca przewidziana jest wycieczka integracyjna do dworu w Gałkach koło Węgrowa i Liwia, natomiast 15 lipca będzie możliwość wspólnego uczestnictwa w koncercie chopinowskim w Żelazowej Woli. O szczegółach tych spotkań będziemy jeszcze informować.

Pomoc ofiarom pożaru Tatarskiej Jurty

Członkowie i sympatycy złożyli dar pieniężny na rzecz odbudowy po pożarze Tatarskiej Jurty w Kruszynianach. Kruszyniany to świadectwo współistnienia dwóch kultur i religii na terenie Rzeczypospolitej nieprzerwanie przez kilkaset lat. Tatarzy to wierni obywatele Rzeczypospolitej stający zawsze w Jej obronie, walecznie stawiając się na wezwanie również podczas wojny z bolszewikami w 1920 roku jak i w 1939 roku (Pułk Jazdy Tatarskiej). Gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta zyskało popularność wśród turystów z kraju i zagranicy zwłaszcza po wizycie w Kruszynianach brytyjskiego następcy tronu księcia Karola, który w marcu 2010 r. odwiedził miejscowość, a w programie miał też degustację specjałów kuchni tatarskiej właśnie w Tatarskiej Jurcie. Tatarska Jurta spłonęła doszczętnie 30 kwietnia bieżącego roku.

Na koniec spotkania Pan Prezes Michał Korsak poinformował o planach wydania książki z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to wspólna inicjatywa Związku Szlachty Polskiej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zakonu Maltańskiego .

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, m.in. goście z Litwy – Pan Czesław Malewski genealog z Wilna oraz Pan Antoni Gravrogk z Kowna, ktory jest potomkiem w prostej linii męskiej słynnego burgrabiego zamku w Birżach – Jeremiasza Grawroga.