Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP, podczas którego wybierzemy Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, zarządzone przez Zarząd Główny ZSzP na dzień 16 marca 2019 roku.

Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków – godzina 10.30

Miejsce: Ośrodek Kultury „Prom”, ul. Brukselska 23, Warszawa

Porządek obrad:

  1. Przywitanie
  2. Wybór przewodniczącego obrad
  3. Wybór protokolanta obrad
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Informacja o powoływanej liczbie Delegatów Oddziału Warszawskiego na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZSzP
  7. Wybór Delegatów
  8. Ogłoszenie wyniku wyborów oraz powołanych Delegatów
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie obrad ( godzina 11.45)

O godzinie 12.00 rozpocznie się prelekcja Pana Mecenasa Waldemara Gujskiego „ Historia Dworu w Gałkach”

Dodaj komentarz