Wspomnienia Bolesne 1917-1919

W dniu 14 kwietnia 2018 r. odbyło się dwuczęściowe spotkanie Warszawskiego Oddziału ZSzP. Pierwsza część, to zwołane przez Zarząd Walne Zgromadzenie. Zebrani członkowie mieli za zadanie wybrać dwie osoby do władz oddziału na miejsce osób, które złożyły rezygnacje. W wyniku głosowania Pan Robert Żmijewski został wybrany na Członka Zarządu w miejsce Pani Anny Borewicz-Khorshed, natomiast Pani Teresie Chrostowskiej-Sawickiej Walne powierzyło funkcję Członka Komisji Rewizyjnej, w miejsce Pana Tadeusza Łaguny.

Po krótkiej przerwie Prezes Zarządu Głównego ZSzP Pan Michał Korsak przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Zarządu pod swoim kierownictwem oraz plany ZSzP na najbliższą przyszłość.
Kwintesencją drugiej części sobotniego spotkania była prelekcja Pana Henryka hr. Grocholskiego, który zaprezentował książkę swojej prababci, Zofii z hr. Zamoyskich Tadeuszowej hr. Grocholskiej (1866–1957) pod tytułem „Wspomnienia Bolesne 1917-1919„.
 
„Wspomnienia bolesne…” to opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z wydarzeniami historycznymi, które wówczas miały miejsce, m.in. rewolucją bolszewicką i próbami utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. To za ich sprawą dom autorki w Strzyżawce koło Winnicy splądrowano i spalono, a członków rodziny Grocholskich prześladowano, aresztowano i wielokrotnie grożono im śmiercią. Przez dwa lata cała rodzina żyła w nieustannym napięciu, pośród ciągłych rewizji i terroru. Wreszcie w 1919 roku Grocholscy na zawsze opuścili Ukrainę, po dwustu latach obecności na tych ziemiach.

Autorka spędziła na Podolu trzydzieści lat. Poślubiła w 1886 roku Tadeusza hr. Grocholskiego (1839–1913), społecznika i utalentowanego malarza. Wraz z mężem zamieszkała w pięknie położonym nad rzeką Boh strzyżawieckim pałacu. Tam na świat przychodziły jej dzieci: Tadeusz (1887–1920), Remigiusz (1888–1965), Zofia (1889–1969), Michał (1891–1924), Anna (1892–1977), Henryk (1896–1939) i Ksawery (1903–1947). Zamęt rewolucji 1917 roku położył kres bezpiecznej rodzinnej przystani. Dom został doszczętnie zniszczony, a jego mieszkańcy – rozproszeni. Te wszystkie przeżycia skłoniły Zofię Grocholską do spisania bolesnych wspomnień, które w setną rocznicę opisywanych zdarzeń podał do druku jej prawnuk – Henryk Grocholski.

Książkę można nabyć pod tym linkiem.

Dodaj komentarz