Zajęcia z genealogii w Kołakach Kościelnych

W dniu 17 stycznia 2020 r. na zaproszenie Zarządu Oddziału Zambrowskiego i pana Dyrektora szkoły w Kołakach Kościelnych pani prezes oddziału warszawskiego Iwona Zawisza-Chrzanowska przeprowadziła zajęcia z genealogii dla klas I i II pt. „Opowiedz mi babciu i dziadku o naszej rodzinie”. Dzieci poznały podstawy i zasady  poszukiwań przodków, rysowania drzew genealogicznych i opisywania zdjęć.
Klasy starsze wzięły udział w zajęciach pt. „Jeśli nie znasz przeszłości nie będziesz miał przyszłości”. Młodzież poznała sposoby poszukiwania przodków i prowadzenia badań genealogicznych. W zajęciach wzięło udział okolo sto osób. Młodzież i dzieci sporo wiedziały o swoich rodach , wszak to okolice szlacheckie, o czym świadczyla gościnność Zarządu Zambrowskiego i Dyrekcji Szkoły.
Dziękujemy serdecznie za zorganizowanie lekcji Zarządowi Zambrowskiemu, szczególnie panu Prezesowi Krzysztofowi Dmochowskiemu i panu Bogdanowi Laskowskiemu oraz Dyrekcji Szkoły

z szacunkiem
Zarząd Oddziału Warszawskiego 

Dodaj komentarz