Zmarł śp. Anatol Benedyktowicz h. Belina

W imieniu Członków Oddziału Warszawskiego pragniemy przekazać Wielmożnemu Panu Leonidowi Benedyktowiczowi, Członkowi i Konsultantowi Genealogicznemu Związku Szlachty Polskiej, zamieszkałemu w Mińsku najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca śp. Anatola Benedyktowicza h. Belina.

R.I.P.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Dodaj komentarz