Zmarła Irena Szanserowa

Z bólem zawiadamiany, że w dniu 30 marca zmarła Pani Irena ze Strażyców Szanserowa. Pani Irena była jedną z pierwszych członkiń Związku Szlachty Polskiej, dwukrotnie zasiadała w zarządzie Oddziału Warszawskiego. Zawsze aktywna, chętna do współpracy, serdeczna dla wszystkich. Będzie nam brakowało tej wspaniałej Osoby. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg da jej szczęście wieczne. Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona po ustaniu pandemii.

R.I.P.

Zarząd Oddziału Warszawskiego  

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/irena-strazyc,42736.html

Dodaj komentarz